Certyfikaty

Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych

1) Najważniejsze informacje

Termin: 18.02.2019 – 01.03.2019
Godzina rozpoczęcia: 08:00 lub 12:00 lub 16:00
Liczba miejsc: 12

2) Opis szkolenia

Uczestnik kursu powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez UDT.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami ( nocleg, wyżywienie, dodatkowe zajęcia praktyczne itp. ) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w pierwszym tygodniu trwania szkolenia.

Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych w kategorii II WJO kierowany jest do osób pracujących w magazynach, które nie mają odpowiedniego przygotowania zawodowego lub osób nieaktywnych zawodowo.

Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się każdego dnia kursu o godzinie 8:00/12:00/16:00 (w zależności od rodzaju zlecenia), zajęcia praktyczne od drugiego dnia kursu. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku oraz w razie konieczności w soboty. Wykłady składają się z modułów 4 lekcyjnych, gdzie omawiane są następujące zagadnienia.

  • teoretyczne – magazynowanie i logistyka
  • teoretyczne – obsługa wózka widłowego
  • praktyczne – komputerowe wspomaganie dokumentacji i ewidencji magazynowej
  • praktyczne –  w zakresie nabycia uprawnień operatora wózka widłowego (II WJO).

Ćwiczenia na poligonie trwają po 4 godziny lekcyjne a w soboty 6 godzin.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną UDT jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęcia.

3) Wymagania

Wymagania:

– ukończone  18  lat,

– wykształcenie minimum podstawowe (gimnazjalne).

4) Wymagane dokumenty

Dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do wykonywania uczonego zawodu

5) Dokument wydawany

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie UDT uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

Uczestnicy którzy ukończą kurs otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216)

Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Podobne szkolenia

Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III d... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów koparek jednonaczyniowych klasa III do ... Czytaj więcej
Palacze CO, obsługa sprężarek, wentylatorów itp (grupa II i ... Czytaj więcej
Palacze CO, obsługa sprężarek, wentylatorów itp (grupa II i ... Czytaj więcej
Suwnice kat. II S – Weekendowe szkolenie operatorów ur... Czytaj więcej
Podesty ruchome kat. II P – Weekendowe szkolenie na po... Czytaj więcej
Żurawie przenośne HDS kat II Ż – Weekendowe szkolenie ... Czytaj więcej
Żurawie samojezdne kat II Ż – Weekendowe szkolenie ope... Czytaj więcej
Weekendowe szkolenie operatorów wózków jezdniowych – k... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów remonterów nawierzchni dróg klasa III w... Czytaj więcej
Weekendowe szkolenie operatorów wózków jezdniowych – k... Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Szkolenie operatorów wózków jezdniowych – kategoria II... Czytaj więcej
Szkolenie konserwatorów wózków jezdniowych Czytaj więcej
Szkolenie konserwatorów wózków jezdniowych Czytaj więcej
Szkolenie konserwatorów wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej