Certyfikaty

Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych

1) Najważniejsze informacje

Termin: 18.11.2019 – 29.11.2019 
Godzina rozpoczęcia: 08:00 lub 12:00 lub 16:00
Liczba miejsc: 12

2) Opis szkolenia

Uczestnik kursu powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez UDT.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami ( nocleg, wyżywienie, dodatkowe zajęcia praktyczne itp. ) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w pierwszym tygodniu trwania szkolenia.

Kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych w kategorii II WJO kierowany jest do osób pracujących w magazynach, które nie mają odpowiedniego przygotowania zawodowego lub osób nieaktywnych zawodowo.

Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się każdego dnia kursu o godzinie 8:00/12:00/16:00 (w zależności od rodzaju zlecenia), zajęcia praktyczne od drugiego dnia kursu. Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku oraz w razie konieczności w soboty. Wykłady składają się z modułów 4 lekcyjnych, gdzie omawiane są następujące zagadnienia.

  • teoretyczne – magazynowanie i logistyka
  • teoretyczne – obsługa wózka widłowego
  • praktyczne – komputerowe wspomaganie dokumentacji i ewidencji magazynowej
  • praktyczne –  w zakresie nabycia uprawnień operatora wózka widłowego (II WJO).

Ćwiczenia na poligonie trwają po 4 godziny lekcyjne a w soboty 6 godzin.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną UDT jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęcia.

3) Wymagania

Wymagania:

– ukończone  18  lat,

– wykształcenie minimum podstawowe (gimnazjalne).

4) Wymagane dokumenty

Dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do wykonywania uczonego zawodu

5) Dokument wydawany

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie UDT uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

Uczestnicy którzy ukończą kurs otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216)

Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Podobne szkolenia

Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Palacze CO, obsługa sprężarek, wentylatorów itp (grupa II i ... Czytaj więcej
Palacze CO, obsługa sprężarek, wentylatorów itp (grupa II i ... Czytaj więcej
Suwnice kat. II S – Weekendowe szkolenie operatorów ur... Czytaj więcej
Podesty ruchome kat. II P – Weekendowe szkolenie na po... Czytaj więcej
Żurawie przenośne HDS kat II Ż – Weekendowe szkolenie ... Czytaj więcej
Żurawie samojezdne kat II Ż – Weekendowe szkolenie ope... Czytaj więcej
Weekendowe szkolenie operatorów wózków jezdniowych – k... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów remonterów nawierzchni dróg klasa III w... Czytaj więcej
Zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno – asfa... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów frezarek samojezdnych do nawierzchni dr... Czytaj więcej
Weekendowe szkolenie operatorów wózków jezdniowych – k... Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Szkolenie operatorów wózków jezdniowych – kategoria II... Czytaj więcej
Szkolenie konserwatorów wózków jezdniowych Czytaj więcej
Szkolenie konserwatorów wózków jezdniowych Czytaj więcej
Szkolenie konserwatorów wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Czytaj więcej