Certyfikaty

Palacze CO, obsługa sprężarek, wentylatorów itp (grupa II i III)

1) Najważniejsze informacje

Termin: 05.09.2022 – 08.09.2022
Godzina rozpoczęcia: 14:00:00
Liczba miejsc: 25

2) Opis szkolenia

Kurs eksploatacji, dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

 

Grupa II

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

W trakcie kursu uczestnik może uzyskać uprawnienia elektroenergetycznych Grupy II w zakresie :

– obsługi

– konserwacji

– remontów

– montażu

– prac kontrolno – pomiarowych

 

Grupa  III

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

W trakcie kursu uczestnik może uzyskać uprawnienia elektroenergetycznych Grupy III w zakresie :

– obsługi

– konserwacji

– remontów

– montażu

– prac kontrolno – pomiarowych

 

3) Wymagania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe (gimnazjalne).

4) Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty,
  • posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne Grupy II (dla osób odnawiających uprawnienia)

 

5) Dokument wydawany

Po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie PZiTS uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia elektroenergetyczne grupy II lub III w zakresie:

  • E – eksploatacji,
  • D – dozoru.

Podobne szkolenia