Certyfikaty

Podesty ruchome – podnośnik nożycowe, koszowe, przewoźne

1) Najważniejsze informacje

Termin: 27.09.2021 – 01.10.2021  (egzamin UDT 14.10.2021)
Godzina rozpoczęcia: 16:00
Liczba miejsc: 25

2) Opis szkolenia

http://www.gptrans.com.pl/images/podnosnik-koszowy-znin.jpg

Uczestnik kursu powinien być wyposażony we właściwą odzież roboczą; kombinezon, obuwie robocze ( również kalosze ) nakrycie głowy – wszystko uzależnione od pory roku.

Powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez UDT.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami (nocleg, wyżywienie, itp.) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w drugim dniu szkolenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną UDT jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęcia.

Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się każdego dnia kursu o godzinie 16:00,

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku oraz w razie konieczności w soboty. Wykłady składają się z 4 modułów  lekcyjnych.

3) Wymagania

Warunkiem  przyjęcia  na  kurs  jest :

–  ukończone 18 lat,

–  stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy operatora na danej maszynie

– wykształcenie minimum podstawowe (gimnazjalne)

 

4) Wymagane dokumenty

Uczestnik szkolenia powinien przedstawić:

– dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez UDT,

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

5) Dokument wydawany

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie UDT uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Podobne szkolenia