Certyfikaty

Szkolenie BHP dla pracowników

1) Najważniejsze informacje

Termin: 15.12.2017 – 15.12.2017
Godzina rozpoczęcia: 08:00:00
Liczba miejsc: 45

2) Opis szkolenia

bhp1

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana praca,

b) zagrożeń związanych z wykonywana praca oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,

c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

 

3) Wymagania

Szkolenia bhp realizowane są dla poszczególnych osób lub grup pracowników w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

4) Wymagane dokumenty

Skierowanie (zgłoszenie) na szkolenie winno zawierać:

Dane uczestnika szkolenia: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia oraz zajmowane stanowisko.

Dane pracodawcy konieczne są do wystawienia faktury.

5) Dokument wydawany

Zaświadczenie na podstawie §16 ust.3 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.).

6) Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 ze zm.)

Podobne szkolenia