Certyfikaty

Szkolenie operatora wozidła technologicznego – tryb dzienny

1) Najważniejsze informacje

Termin: 14.12.2020 – 16.12.2020
Godzina rozpoczęcia: 08:00:00
Liczba miejsc: 15

2) Opis szkolenia

Szkolenie z zakresu obsługi wozidła technologicznego ma na celu uzyskanie przez uczestnika wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy maszyną. Szkolenie w części teoretycznej obejmuje tematykę obsługi, budowy oraz technologii pracy maszyny, a cześć praktyczna ma na celu nabycie umiejętności bezpiecznej pracy.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

 

3) Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe (gimnazjalne).

4) Wymagane dokumenty

Uczestnik szkolenia powinien przedstawić dowód osobisty, pesel, aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku operatora wozidła technologicznego.

5) Dokument wydawany

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie pracy i obsługi wozidła technologicznego.

Zaświadczenie wg wzoru MEN  w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

6) Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ).

Podobne szkolenia

Szkolenie operatorów wiertnic dla technologii bezwykopowych ... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów wiertnic dla technologii bezwykopowych ... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów wiertnic dla technologii bezwykopowych ... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów wiertnic dla technologii bezwykopowych ... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów pogłębiarek ssących śródlądowych klasa ... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów pogłębiarek ssących śródlądowych klasa ... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów pogłębiarek ssących śródlądowych klasa ... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów pogłębiarek ssących śródlądowych klasa ... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów kafarów wszystkie – tryb dzienny... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów kafarów wszystkie – tryb dzienny... Czytaj więcej
Szkolenie operatora wozidła technologicznego – tryb dz... Czytaj więcej
Szkolenie operatora wozidła technologicznego – tryb dz... Czytaj więcej
Szkolenie operatora wozidła technologicznego – tryb dz... Czytaj więcej
Szkolenie operatora wozidła technologicznego – tryb dz... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III d... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasy III d... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III d... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III d... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III d... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III d... Czytaj więcej