Certyfikaty

tuv

forbes

oswiaty

gepard

skrzydla_biznesu

panel

Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasy III – tryb weekendowy

1) Najważniejsze informacje

Termin: 19.08.2017 – 23.09.2017
Godzina rozpoczęcia: 08:00:00
Liczba miejsc: 35

2) Opis szkolenia

ładowarka jednonaczyniowa 3

Uczestnik kursu powinien być wyposażony we właściwą odzież roboczą; kombinezon, obuwie robocze ( również kalosze ) nakrycie głowy – wszystko uzależnione od pory roku.

Powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez IMBiGS.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami ( nocleg, wyżywienie, dodatkowe zajęcia praktyczne itp. ) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w pierwszym tygodniu trwania szkolenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego przed komisją egzaminacyjną jest zaliczenie egzaminu praktycznego z wynikiem pozytywnym.

Szkolenie operatorów maszyn do robót ziemnych,  kurs weekendowy.

Zajęcia odbywają się:

w  soboty godzina 8:00 – 12 lekcji,

w niedziele godzina 8:00 – 8 lekcji.

Zajęcia praktyczne odbywają się w wyznaczone soboty i niedziele

3) Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest :

– ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe (gimnazjalne).

4) Wymagane dokumenty

Uczestnik szkolenia winien przedstawić dowód osobisty, pesel, aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku operatora wybranej maszyny, książeczkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnień IMBiGS

5) Dokument wydawany

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uprawnienie wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263 ).

Podobne szkolenia

Szkolenie operatorów walców drogowych klasa II Czytaj więcej
Szkolenie operatorów walców drogowych kl.III – tryb we... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów walców drogowych kl.III – tryb we... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów walców drogowych kl.III – tryb we... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów pomp do mieszanki betonowej – try... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów pomp do mieszanki betonowej – try... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów pomp do mieszanki betonowej – try... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów podajników do betonu – kurs dzien... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów podajników do betonu – kurs dzien... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów podajników do betonu – kurs dzien... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasy III w... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasy III w... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasy III w... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III &... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III &... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III &... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych kl. III w t... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasa III &... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów ładowarek jednonaczyniowych klasy III &... Czytaj więcej