Certyfikaty

tuv

forbes

oswiaty

gepard

skrzydla_biznesu

panel

Szkolenie operatorów maszyn do robót ziemnych, klasa II i I – kurs dzienny

1) Najważniejsze informacje

Termin: 05.12.2016 – 17.12.2016
Godzina rozpoczęcia: 11:00:00
Liczba miejsc: 20

2) Opis szkolenia

koparka ladowarkajednonaczyniowaC8338481cat-24m-8251-originalkruszarka

Szkolenie operatorów następujących maszyn w zakresie uprawnień klasy II i I:

- koparki jednonaczyniowe,
- ładowarki jednonaczyniowe,
- spycharki, – równiarki, – kruszarki, -frezarki,

Uczestnik kursu powinien być wyposażony we właściwą odzież roboczą; kombinezon, obuwie robocze ( również kalosze ) nakrycie głowy –  uzależnione od pory roku.

Powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez IMBiGS.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami ( nocleg, wyżywienie, dodatkowe zajęcia praktyczne itp. ) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w pierwszym tygodniu trwania szkolenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego przed komisją egzaminacyjną jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęcia oraz zdania egzaminu praktycznego z wynikiem pozytywnym.

 

3) Wymagania

Dla kandydatów na szkolenie w zakresie klasy II warunkiem przyjęcia na kurs jest : – ukończone 18 lat, – wykształcenie co najmniej podstawowe,  – roczny staż (posiadanie uprawnień operatora określonej specjalności).

Dla kandydatów na szkolenie w zakresie klasy I warunkiem przyjęcia na kurs jest : – ukończone 18 lat, – wykształcenie co najmniej podstawowe,  – dwuletni staż (posiadanie uprawnień operatora klasy II określonej specjalności).

4) Wymagane dokumenty

Uczestnik szkolenia winien przedstawić dowód osobisty, pesel, aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku operatora, książeczkę operatora IMBiGS, z której wynika posiadanie minimum przez jeden rok właściwych uprawnień klasy III lub dwa lata uprawnień klasy II.

5) Dokument wydawany

Uprawnienie wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263 ).

Wpis do posiadanej książeczki operatora.

Podobne szkolenia