Certyfikaty

tuv

forbes

oswiaty

gepard

skrzydla_biznesu

panel

Szkolenie operatorów równiarek kl. III w trybie weekendowym

1) Najważniejsze informacje

Termin: 27.05.2017 – 08.07.2017
Godzina rozpoczęcia: 08:00:00
Liczba miejsc: 35

2) Opis szkolenia

cat-24m-8251-original

Uczestnik kursu powinien być wyposażony we właściwą odzież roboczą; kombinezon, obuwie robocze ( również kalosze ) nakrycie głowy – wszystko uzależnione od pory roku.

Powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez IMBiGS.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami ( nocleg, wyżywienie, dodatkowe zajęcia praktyczne itp. ) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w pierwszym tygodniu trwania szkolenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego przed komisją egzaminacyjną jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęcia oraz zdania egzaminu praktycznego z wynikiem pozytywnym.

Szkolenie operatorów maszyn do robót ziemnych,  kurs weekendowy.

Zajęcia odbywają się:  w  soboty godzina 8:00 – 12 lekcji, niedziele godzina 8:00 – 8 lekcji.

Zajęcia praktyczne odbywają się w wyznaczone soboty i niedziele

3) Wymagania

Warunkiem przyjęcia na kurs jest : – ukończone 18 lat, – wykształcenie co najmniej podstawowe, – udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu – szkolony musi odbyć w ośrodku dodatkowe płatne zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.

4) Wymagane dokumenty

Uczestnik szkolenia winien przedstawić dowód osobisty, pesel, aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku operatora wybranej maszyny, książeczkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnień IMBiGS

5) Dokument wydawany

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uprawnienie wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263 ).

Podobne szkolenia

Szkolenie operatorów spycharek kl. III w trybie weekendowym Czytaj więcej
Szkolenie operatorów spycharek kl. III w trybie weekendowym Czytaj więcej
Szkolenie operatorów równiarek kl. III w trybie weekendowym... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów równiarek kl. III w trybie weekendowym... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów spycharek klasa III, do 110 kW Czytaj więcej
Szkolenie operatorów spycharek klasa III – wszystkie t... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów spycharek klasa III – wszystkie t... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów spycharek klasa III – do 110kW Czytaj więcej
Szkolenie operatorów spycharek kl. III w trybie weekendowym Czytaj więcej
Szkolenie operatorów spycharek klasa III – do 110 kW Czytaj więcej
Szkolenie operatorów walców drogowych klasa II Czytaj więcej
Szkolenie operatorów walców drogowych kl.III – tryb we... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów walców drogowych kl.III – tryb we... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów walców drogowych kl.III – tryb we... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów pomp do mieszanki betonowej – try... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów pomp do mieszanki betonowej – try... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów pomp do mieszanki betonowej – try... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów podajników do betonu – kurs dzien... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów podajników do betonu – kurs dzien... Czytaj więcej
Szkolenie operatorów podajników do betonu – kurs dzien... Czytaj więcej