Certyfikaty

tuv

forbes

oswiaty

gepard

skrzydla_biznesu

panel

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych, klasa III, do 60 m3/h – kurs weekendowy

1) Najważniejsze informacje

Termin: 08.10.2016 – 17.12.2016
Godzina rozpoczęcia: 08:00:00
Liczba miejsc: 10

2) Opis szkolenia

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych 1 (otaczarnia)

Uczestnik kursu powinien być wyposażony we właściwą odzież roboczą; kombinezon, obuwie robocze ( również kalosze ) nakrycie głowy – wszystko uzależnione od pory roku.

Powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez IMBiGS.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami ( nocleg, wyżywienie, dodatkowe zajęcia praktyczne itp. ) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w pierwszym tygodniu trwania szkolenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego przed komisją egzaminacyjną jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęcia oraz zdania egzaminu praktycznego z wynikiem pozytywnym.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego przed komisją egzaminacyjną jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęciach oraz zdanie egzaminu praktycznego z wynikiem pozytywnym.

Kurs weekendowy odbywa się w następujące dni: – soboty – godzina 8:00 – 12 lekcji, – niedziele – godzina 8:00 – 8 lekcji.

 

3) Wymagania

Dla kandydatów na szkolenie w zakresie klasy III warunkiem przyjęcia na kurs jest : – ukończone 18 lat, – wykształcenie co najmniej podstawowe (gimnazjalne),

 

4) Wymagane dokumenty

Uczestnik szkolenia winien przedstawić dowód osobisty, pesel, aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku operatora, posiadaną książeczkę operatora IMBiGS.

5) Dokument wydawany

Uprawnienie wg wzoru podanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118, poz. 1263 ).

 

Podobne szkolenia