Certyfikaty

Żurawie samojezdne kat II Ż – Szkolenie operatorów urządzeń poddozorowych

1) Najważniejsze informacje

Termin: 21.08.2017 – 25.08.2017
Godzina rozpoczęcia: 16:00:00

 

Egzamin UDT: 30.08.2017

2) Opis szkolenia

Uczestnik kursu powinien być wyposażony we właściwą odzież roboczą; kombinezon, obuwie robocze ( również kalosze ) nakrycie głowy – wszystko uzależnione od pory roku.

Powinien przedstawić dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez UDT.

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

Osoby korzystające z zakwaterowania ponoszą opłatę za nocleg za wszystkie dni kalendarzowe trwania kursu.

Należność za szkolenie wraz z dodatkowymi świadczeniami (nocleg, wyżywienie, itp.) winna być uregulowana gotówką bądź przelewem do dnia egzaminu.

Osoby fizyczne nie kierowane przez pracodawców zobowiązane są do uregulowania należności za kurs w pierwszym tygodniu trwania szkolenia. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją egzaminacyjną UDT jest zaliczenie kursu na podstawie obecności na wszystkich zajęcia.

Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się każdego dnia kursu o godzinie 16:00,

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku oraz w razie konieczności w soboty. Wykłady składają się z modułów 4 lekcyjnych.

3) Wymagania

Warunkiem  przyjęcia  na  kurs  jest :

Obsługa:

–  ukończone 18 lat,

wykształcenie:

– ukończona szkoła podstawowa (dla operatorów suwnic i cięgników kat. IIIS i IIW, operatorów żurawi sterowanych z poziomu roboczego, operatorów dźwigów oraz podestów ruchomych),

– ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego o kierunku elektrycznym lub mechanicznym (dla operatorów suwnic i cięgników kat. IIS, IS i IW, oraz wszystkich typów żurawi z wyjątkiem sterowanych z poziomu roboczego),

 

4) Wymagane dokumenty

Powinien przedstawić:

– dowód osobisty i posiadane uprawnienia wydane przez UDT,

– prawo jazdy kategorii C (wymagane dla operatora żurawi samochodowych),

– inne dokumenty dokumentujące wymagane doświadczenie zawodowe (wymagania kwalifikacyjne),

Do wystawienia faktury konieczne są następujące informacje i dokumenty:

–     aktualny wypis z KRS-u lub wypis z Rejestru Działalności Gospodarczej,

–     REGON,

–     NIP,

5) Dokument wydawany

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie UDT uczestnik kursu orzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i kategorii uprawnień.

Osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Podobne szkolenia