Certyfikaty

O firmie

Historia firmy…

W 1988 roku powstało Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne KANN Sp. z o.o. W początkowym okresie istnienia podstawową działalnością były zagadnienia związane z eksploatacją i naprawami dźwignic a także drobne roboty ziemne i budowlane.

W 1993 roku zarząd firmy powołał Prywatny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, który ma obecnie swoją siedzibę przy ulicy Lutyckiej 93 ( do końca marca 2017 r. przy ulicy Warmińskiej 1, a wcześniej przy ulicy Golęcińskiej 9 ). Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu i rzetelnej pracy całego zespołu jesteśmy uznanym na rynku organizatorem kursów i szkoleń zawodowych.

W latach 2009 – 2013 realizowaliśmy projekt nr RPWP.01.02.01-30-067/09 mający podnieść konkurencyjność firmy KANN. Aby to osiągnąć zakupiono innowacyjne maszyny oraz poszerzono ofertę o nowe szkolenia. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, „Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski”.

Projekt polegał na doszkalaniu zainteresowanych na nowych, innowacyjnych typach maszyn, takich jak: CAT 432E, VOLVO BL 71.

kann-unia

Główne kierunki szkoleń …

Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń zawodowych z zakresu obsługi maszyn budowlanych i drogowych. Na początku nasza oferta ograniczała się do zajęć z obsługi wózków widłowych i maszyn do robót ziemnych takich jak koparko-ładowarki, koparki czy ładowarki. Następnie została poszerzona o szkolenia z obsługi maszyn do robót drogowych, dźwignic, kursy energetyczne oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza propozycja skierowana jest do …

Kursy i szkolenia zawodowe organizujemy zarówno dla osób prywatnych, przedsiębiorstw, osób kierowanych przez urzędy pracy, jak i nauczycieli. Nasz ośrodek jest zarejestrowany w Kuratorium Oświaty, posiada także jego akredytację dla podstawowych szkoleń. Posiadamy również zgodę Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Wdrożyliśmy i stosujemy system zarządzania jakością w zakresie realizacji usług szkoleniowych oraz doradztwa w dziedzinie BHP, potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2015. Naszym celem jest dostarczenie klientom profesjonalnych szkoleń zawodowych, odpowiadających światowym wymaganiom. Zasięgiem działalności obejmujemy głównie trzy województwa zachodniej Polski: wielkopolskie, zachodnio-pomorskie i lubuskie. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa wszystkich branż. Szczególnie ścisły kontakt utrzymujemy z firmami branży budowlanej drogowej. Ważnym elementem naszej działalności jest realizacja szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
Największą popularnością cieszą się kursy z zakresu:

  • obsługi wózków widłowych,
  • obsługi maszyn do robót ziemnych zwłaszcza koparko-ładowarek, koparek i ładowarek,
  • obsługi maszyn do robót drogowych, zwłaszcza walców drogowych,
  • oraz kursy bhp dla wszystkich grup zawodowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i zapotrzebowaniu rynku systematycznie udoskonalamy naszą ofertę zarówno w zakresie modernizacji metod dydaktycznych i pomocy naukowych jak i wprowadzając coraz nowsze szkolenia.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Nasz ośrodek posiada odpowiednio przygotowaną bazę szkoleniową, która znajduje się na terenie Poznania. W jej skład wchodzi własny park maszynowy, poligon do zajęć praktycznych oraz nowoczesne sale wykładowe. Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra wykładowców i instruktorów, umiejąca przekazać zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Dla osób przyjezdnych zapewniamy tani nocleg i wyżywienie. Specjalistyczne szkolenia zawodowe odbywają się w cyklach miesięcznych. Wszystkie kończą się egzaminem przed właściwa komisją oraz wydaniem odpowiednich zaświadczeń lub uprawnień państwowych.

Oprócz szkoleń…

Dużym zainteresowaniem cieszy się nasza oferta obejmująca usługi z zakresu opracowywania i aktualizacji dokumentacji BHP, instrukcji, regulaminów, rejestrów, oceny ryzyka zawodowego. Wykonujemy również ocenę stanu technicznego maszyn, w aspekcie uzyskania na te urządzenia znaku CE. Nasi specjaliści w krótkim czasie opracują pełną dokumentację „od podstaw” a w razie potrzeby uzupełnią brakujące jej elementy i przedstawią propozycje poprawy stanu technicznego.