Certyfikaty

Oferta

Prywatny Ośrodek Szkoleniowy KANN oferuje następujące kursy i szkolenia:

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH
(SZKOLIMY WE WSZYSTKICH KLASACH UPRAWNIEŃ!!)

 • koparki jednonaczyniowe,
 • koparki wielonaczyniowe,
 • koparki łańcuchowe,
 • spycharki,
 • ładowarki,
 • koparko-spycharki,
 • koparko-ładowarki
 • równiarki,
 • pogłębiarki,
 • wiertnice poziome,
 • palownice,
 • inne w zakresie wszystkich klas uprawnień.

Uprawnienia państwowe wystawione w książeczce wg wzoru podanego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 września 2001r., opublikowane w Dz. U. Nr 118 z dnia 15 października 2001 r. poz. 1263.

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH
(SZKOLIMY WE WSZYSTKICH KLASACH UPRAWNIEŃ!!)

 • walce drogowe,
 • rozściełacze mieszanek bitumicznych,
 • zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych,
 • frezarki nawierzchni dróg,
 • przecinarki nawierzchni dróg,
 • piły łańcuchowe z napędem spalinowym,
 • inne w zakresie wszystkich klas uprawnień.

Uprawnienia państwowe wystawione w książeczce wg wzoru podanego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 września 2001r., opublikowane w Dz. U. Nr 118 z dnia 15 października 2001 r. poz. 1263.

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
(SZKOLIMY WE WSZYSTKICH KLASACH UPRAWNIEŃ !!)

 • sprężarki,
 • zespoły maszyn do produkcji mas betonowych,
 • zespoły maszyn do rozkładania mas betonowych,
 • pompy do betonu,
 • podajniki do betonu,
 • rusztowania budowlane,
 • inne w zakresie wszystkich klas uprawnień.

Uprawnienia państwowe wystawione w książeczce wg wzoru podanego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 września 2001r., opublikowane w Dz. U. Nr 118 z dnia 15 października 2001 r. poz. 1263.

SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI URZĄDZEŃ PODDOZOROWYCH
1. Operatorzy żurawi

 • przenośnych,
 • przewoźnych,
 • stałych,
 • samojezdnych,
 • szynowych.

2. Operatorzy suwnic i cięgników

 • sterowanych z poziomu zerowego,
 • sterowanych z kabiny,
 • specjalnego przeznaczenia.

3. Operatorzy dźwigów

 • towarowych,
 • szpitalnych,
 • budowlanych.

4. Operatorzy podestów ruchomych

 • stacjonarnych,
 • przewoźnych,
 • przejezdnych,
 • samojezdnych.

5. Operatorzy wózków jezdniowych (uprawnienie II WJO) oraz wózków specjalizowanych (uprawnienia I WJO)

6. Konserwatorzy
Uprawnienie wydane przez INSPEKTORAT DOZORU TECHNICZNEGO w Poznaniu WARUNKI TECHNICZNE DOZORU TECHNICZNEGO DT-DE-90/WO – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2001 r. opublikowane w Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami

KURSY ENERGETYCZNE (ELEKTRYCZNE-grupa I, GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA-grupa II, GAZ-grupa III)

 • eksploatacja,
 • pomiary,
 • dozór.

Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez SEP dla grupy I oraz PZiTS dla grupy II i III, wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. – Dz. U. Nr 59, poz. 377.

KURSY BHP

 • okresowe dla pracowników , pracodawców i osób kierujących
 • okresowe dla służb bhp i społecznych inspektorów pracy,
 • okresowe dla pracodawców wykonujących obowiązki,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • doradztwo z zakresu bhp.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione na druku wg wzoru MEN.

KURSY Z ZAKRESU PRAWA PRACY
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione na druku wg wzoru MEN.

KURSY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione na druku wg wzoru MEN.

INNE KURSY SPECJALISTYCZNE
Zaświadczenie o ukończeniu wystawione na druku właściwym dla danego kursu